Skip links

Marketing strategie: positioneren van jouw bedrijf

Marketing strategie: Positioneren van jouw bedrijf.

Voor een goede marketingstrategie is het uitermate belangrijk om jouw bedrijf en merknaam goed te positioneren in de markt, het is een goede onderlaag om eerst jouw focus en identiteit op tafel te hebben. In de positionering gaat echter vaak het een en ander mis; bedrijven die irrelevant zijn voor de markt, hun eigen beloftes of filosofie tegenspreken, te complexe systemen hanteren of te rommelig te werk gaan. Een goede fundering die duidelijk gecommuniceerd wordt kan hierin veel verschil maken. Hier zijn 4 hulpmiddelen om jouw bedrijf goed te positioneren, afhankelijk van waar de focus ligt.

1) De 3C’s: Customers, Company, Competitors.

In dit raamwerk maak je eerst een gescheiden analyse van alle 3 de elementen: de klant, het bedrijf en de concurrentie. Daarna ga je de analyses samenvoegen en een idee vinden dat alle 3 de elementen aanspreekt. Zo zorg je voor een strategie die de klant bediend, in lijn is het de waarden van het bedrijf en ingespeeld is op de concurrentie. Hiermee zijn alle doeleinden aangesproken en bediend. In dit model is de klant erg belangrijk, focus je op deze strategie als de waarde van de klant een kernpunt is van de bedrijfsfilosofie.

2) 3 Questions Framework

In dit model worden 3 hoofdvragen gehanteerd die de identiteit van het bedrijf weergeeft ten opzichte van de markt en de competitie.

Vraag 1: Frame of reference? – Wat is het wat wij doen en wat wij willen doen? Stel hier de identiteit van het bedrijf vast.

Vraag 2: Crucial points of parity? – Dit zijn de minimale benodigdheden om mee te doen in de markt. Voldoet jouw bedrijf aan die eisen?

Vraag 3: Crucial points of difference? – Dit zijn de punten waarin jouw bedrijf zich onderscheid ten opzichte van de andere spelers in de markt. Zijn deze verschillen waardevol? In dit kader staat competitie centraal, focus je op dit model als concurrentie het kernpunt is voor de rol van jouw bedrijf in de markt.

3) Brand Concept Map

In de blogpost van 14 April hebben we het gehad over associaties. Dit zijn de belangrijkste verbanden die gelegd worden met jouw merknaam. In een brand concept map weerspiegel je de werkelijke associaties van jouw bedrijf met de gewenste associaties. Zo kun je het verschil zien tussen hoe je gezien wordt als bedrijf en hoe je gezien wilt worden. Hoe je hier verandering in kunt brengen lees je in de eerdere blogpost. In dit model staan zwaktepunten centraal, focus je dus alleen op deze methode als je denkt dat er iets moet veranderen in de identiteit.

4) Activity System

Het activiteitensysteem van Porter legt de focus puur op operationele activiteiten (Porter, 2001). Als dit de core van jouw business is, is het zeker de moeite waard om je hierin te verdiepen. Dit systeem houdt zich bezig met beslissingen op basis van 3 vragen: 1. Wat doen wij? 2. Wat doen wij niet? 3. Hoe doen we het? Activiteiten die jouw bedrijf doet en niet doet, in combinatie met de manier waarop worden aan elkaar gelinkt en uitgebeeld in een Map. Zo heb je een handig overzicht over de domeinen waarin de operationele processen zich mogen en kunnen bevinden.

Fendorse acquisitie tips:

Richt ook vooral de online marketing goed af op de positionering. De website, social media en online platforms vormen voor veel bedrijven het gezicht en het uithangbord. Zorg voor de juiste feeling en de juiste boodschap. Trap niet tegen het zere been van de klanten en spreek vooral je eigen identiteit niet tegen. Als je eenmaal een goede positionering strategie hebt gevonden, probeer dan de online marketing er op aan te passen.

Bron: Porter, M. E. 2001. Strategy and the internet. Harvard Business Review (March): 63-78.