Skip links

De 5 effectieve stappen voor lead generation

Het binnenhalen van leads is voor veel bedrijven geen vanzelfsprekend feit, daarom geeft Fendorse een aantal punten welke bijdrage aan het proces om op een effectieve manier leads te genereren.

1. Binnenhalen van Leads

Lead generation begint met een goede voorbereiding van de kanalen waarop jouw bedrijf fungeert. Elk kanaal vergt een andere aanpak, daarom adviseren we om een plan van aanpak voor verschillende kanalen zoals marketing, online marketing en koude acquisitie in te richten. Nieuwe leads binnenhalen kan bijvoorbeeld via een lidmaatschap bij een netwerkclub, offline advertenties, online advertenties, de website, social media en de e-mail. Zorg dat jouw campagnes en kanalen relevant en effectief zijn om meer leads binnen te halen. Dit is waar het proces begint! Lees hier hoe je een sales proces inricht. 

2. Bijhouden van Leads en Contacten

Het goed inrichten en  bijhouden van een database met leads en contacten is de belangrijkste schakel in het lead generation proces. Een goed CRM systeem kan hierbij helpen. Zorg dat iedere stap in het proces een duidelijke formulering heeft en de juiste informatie beschikbaar is, zodat het overzichtelijk is in welke stage een lead of contact zich bevindt. Dit is een goede basis om misverstanden te voorkomen en (mogelijke/potentiële) leads te blijven voeden door middel van campagnes. Door het proces meetbaar in kaart te brengen kan je enerzijds de acquisitie kosten goed berekenen, anderzijds beredeneren waar de groei stagneert in het lead generation proces.

3. Leads blijven voeden

Voor mogelijke, potentiële, toekomstige en huidige leads is het belangrijk om zich bewust te blijven van jouw bestaan. Zorg dat jouw bedrijfsnaam, product of service blijft opduiken met behulp van relevante content of informatie. Ook het contact onderhouden en het sturen van herinneringen kan hierbij helpen. Zorg alleen niet dat je te vaak opduikt, dit kan als negatief ervaren worden. Ook hiervoor is het belangrijk om alles goed bij te houden, geen interesse = geen interesse.

4. Leads converteren

Het binnenhalen en voeden van de leads is het voorbereidende werk, als de leads er eenmaal klaar voor zijn is het belangrijk om deze leads te converteren door middel van campagnes. Het bijhouden van deze conversie is noodzakelijk om te blijven verbeteren, hier haakt het laatste punt verder op in. Wat is nou een ideale sales funnel?

5. Rapportage

De laatste stap is om alle gegevens te rapporteren en de statistieken te analyseren. Zo kun je precies bijhouden waar er verbetering nodig is, mogelijke kansen liggen en mogelijke gevaren loeren. Kort gezegd, deze analyses geven inzichtelijk weer waar er meer te halen valt. In een eerdere blogpost is hier dieper op ingegaan. Na een goede analyse kunnen voorgaande processen verbeterd worden en krijg je een gestroomlijnd proces.

Deze stappen zijn slechts een beknopt overzicht van een uitgebreid proces. Fendorse beschikt op elk vlak over veel kennis en expertise, wat toepasbaar is op elke fase in het lead generation proces. Eens sparren over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Plan gerust een momentje in via deze link.