Skip links

Port of Rotterdam

Samenwerking verlengt: meer leads voor Makers District

“Eerst spendeerde ik een groot deel van mijn tijd achter het computerscherm, speurend naar informatie over nieuwe, interessante bedrijven.” René Schmitt is Business Manager Real Estate bij Port of Rotterdam voor Rotterdam Makers District. Voor het vinden van nieuwe leads voor dit opkomende woon-werkgebied schakelde hij in 2021 Fendorse in. Dat levert René meer tijd op voor andere taken… plus meerdere potentiële kandidaten! “En daar is het uiteindelijk om te doen.”

Technologische bedrijven die een rol kunnen spelen in de haven van de toekomst. Het gaat zowel om jonge innovatieve bedrijven als grote ondernemingen die actief zijn met digitalisering, robotisering, 3D-printing en/of het toepassen van nieuwe en duurzame energie en materialen.

Nieuw woon-werkklimaat

Rotterdam Makers District bestrijkt RDM Rotterdam op de zuidoever en Merwe-Vierhavens (M4H) op de noordoever. “Een gebied tussen stad en haven waar we bouwen aan nieuwe technologische industrie voor die stad en de haven. Samen met de gemeente en onderwijsinstellingen creëren we als Havenbedrijf een heel nieuw woon-werkklimaat. Het is een flinke gebiedsontwikkeling. Om een idee te geven: het is groter dan het stadscentrum van Rotterdam. Er zitten al 380 bedrijven, waarvan er zo’n 230 kunnen worden getypeerd als ‘nieuwe maakindustrie’. Dat aantal kan gemakkelijk uitgroeien tot het viervoudige.”

Het Makers District stimuleert en versterkt samenwerking en ondernemerschap. Het is zowel proeftuin als etalage van de nieuwe economie en biedt ondernemers een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. “Daarvoor benutten we bestaande gebouwen en terreinen, die eventueel herontwikkeld worden, maar ook compleet nieuwe.”

Leadgeneratie

Hij besloot, met goedkeuring van hogerhand, om externe expertise in te schakelen voor leadgeneratie. “Ik had twee criteria: het bedrijf moest er een beetje hip en leuk uitzien én het moest Rotterdams zijn, want de mensen met wie we gingen samenwerken, moesten Rotterdam wel kennen en begrijpen. Er waren twee kandidaten en het is Fenna (oprichter en directeur van Fendorse, red.) geworden.”
Van die keuze heeft René beslist geen spijt. In 2021 startte de samenwerking. Onze vraag was eenvoudig, aldus René: “Help ons aan meer leads. Zelf was ik veel online bezig met zoeken naar nieuwe bedrijven, op websites en LinkedIn, maar ik wilde mijn tijd aan andere activiteiten besteden. Fendorse kon dat zoekwerk overnemen.”

Bedrijven op de Kaart

Om bedrijven te vinden die baat hebben bij vestiging in Makers District en meteen ook een een potentiële versterking vormen voor het gebied, maakt Fendorse onder andere gebruik van het eigen dochterbedrijf Bedrijven op de Kaart. Die beschikt over een database met interactieve website die toegang geeft tot actuele bedrijfsdata van circa 3,2 miljoen Nederlandse ondernemingen. Gebruikers kunnen onder meer selecteren op doelgroep, regio en bedrijfsomvang en combinaties daarvan.

“We hebben samen criteria opgesteld en op basis daarvan gaan zij gericht zoeken. Dat levert heel wat prospects op. Daaruit maak ik vervolgens een selectie. Die kandidaten worden dan via LinkedIn benaderd en uiteindelijk komen daar afspraken uit voort, zodat ik ondernemers kan vertellen over Makers District en met hen kan meedenken of en hoe vestiging daar eventueel interessant is voor die bedrijven.”

“Dat heeft in de eerste maanden vier serieus geïnteresseerde partijen opgeleverd. Met wie we al meerdere keren hebben gesproken. Een goede score, waar ik erg blij mee ben.”

René Schmitt, Business Manager Real Estate bij Port of Rotterdam voor Rotterdam Makers District

Vervolgopdracht

“Dat heeft in de eerste maanden vier serieus geïnteresseerde partijen opgeleverd. Met wie we al meerdere keren hebben gesproken. Een goede score, waar ik erg blij mee ben. Vergeet niet: het is geen gemakkelijke opdracht. Ze hebben die heel goed opgepakt en steken er veel energie in. Het is best intensief werk. Ik ben ook blij met de flexibiliteit die Fenna en haar collega’s tonen.”
“We hebben onlangs besloten om de samenwerking te verlengen. In eerste instantie op dezelfde voet, ik ben benieuwd of we dit soort succesjes kunnen blijven boeken. Maar de kans is groot dat we meer gaan doen… Ik heb intern voorgesteld om Fendorse ook te betrekken bij de vervolggesprekken met bedrijven en hen te vragen om de online zichtbaarheid van Makers District te vergroten en te helpen bij een nieuwsbrief.”

Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten over deze case? Neem dan contact met ons op via deze link!